Copyright infringement

Kompetera valgt som SKI kontraktholder

Som den eneste IT-forhandler er Kompetera valgt som direkte kontraktholder på de tre SKI kontrakter 02.02, 02.15 og 02.18, som dækker levering af hardware, it-konsulentydelser samt Systemløsninger, Projekter og Vedligehold.
Optagelsen på de tre rammeaftaler betyder, at Kompetera kan levere bredt til det offentlige marked. Rammeaftalen 02.02 dækker således computere, servere, storage og backup, mens 02.18 dækker Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold.

Denne aftale er den mest omfangsrige på it-området og dækker udvikling af it-systemløsninger og -projekter samt efterfølgende vedligehold af løsningen. Rammeaftale 02.15 giver mulighed for køb af et meget stort udvalg af konsulentydelser. Mulighederne strækker sig fra overordnet, forretningsorienteret rådgivning omkring digitalisering og effektivisering, over ekspertassistance inden for arkitektur og sikkerhed, til vikarlignende administrative ydelser.

Understøtter Kompeteras forretningsmodel

Kompetera er glade for at være udvalgt på alle 3 rammeaftaler, idet det understøtter vores forretningsmodel, der dels bygger på hardware- og softwareløsninger og dels vores uafhængige palette af konsulentydelser fra en lang række konsulenthuse med hvert deres speciale. Ydermere har vi en ambition om at blive en betydelig leverandør til det offentlige marked, hvilket udvælgelsen på de tre aftaler er med til at understøtte

Siger adm. direktør Carsten Weis.

KOMPETERA A/S var blandt de 1% største leverandører til den offentlige sektor i 2017

Udbudsvagten skiver:
Med en samlet fakturasum til det offentlige på 8.023.091 kr. har de placeret sig i den absolutte elite af leverandører. En præstation, der påkalder sig al ære og respekt.

Danmarks Statistik estimerer, at der i 2017 var omkring 300.000 aktive virksomheder.
Den øverste procent udgøres således af i alt 3000 virksomheder. Fakturasummen, som angives ovenfor, er opgjort som summen af bogførte fakturaer hos i alt 293 offentlige myndigheder på tværs af alle sektorer (kommuner, regioner, stat, forsyningssektor og selvejende institutioner). Der er således et mindre antal myndigheder, der ikke indgår i opgørelsen.