Copyright infringement

Kompetera hjalp Halsnæs Kommune i en travl valgsituation

Kompetera er klar med fleksibel og kompetent IT-assistance til både virksomheder og offentlige organisationer. For eksempel når IT-medarbejdere har barsel og ferie – eller der opstår øvrige spidsbelastninger. Det benyttede Halsnæs Kommune sig af i forbindelse med det seneste folketingsvalg.

Halsnæs Kommune har nu brugt elektroniske valglister ved tre valg. Ved det seneste Folketingsvalg i september 2011 valgte kommunen at samarbejde med Kompetera om IT-logistikken. Og der blev sat et stort kryds ved succes!

Kommunens valgansvarlige mener i høj grad, at elektroniske valg er fremtiden: "Det at vi har fået elektroniske valglister betyder, at vi langt hurtigere får vælgerne igennem. Det betyder, at vi kan reducere bemandingen i valglokalerne”, fortæller Anette Bruhn Pil, der som leder af Politisk og Administrativ Service er ansvarlig for valget i Halsnæs Kommune.

Dedikeret og professionelt samarbejde

Ved valget i september stod Halsnæs Kommune midt i en større udskiftning af kommunens it-platform og -systemer. Det betød, at kommunens interne ressourcer i It og Digitalisering var fuldt bookede. Kommunen valgte derfor at samarbejde med Kompetera om praktisk og driftsmæssig assistance i forbindelse med valget.
”Igennem hele forløbet havde vi stor tillid til, at leverandørerne forstod opgaven præcist og kunne løfte den, som Halsnæs Kommune ønskede. Det var tydeligt, at Kompetera gik professionelt til opgaven samtidig med, at de viste stor og positiv interesse”, fortæller Anette Bruhn Pil og tilføjer, at leverandørerne stillede med et særdeles kvalificeret hold.

Teknik og tillid

Og der var brug for et godt hold, for opgaven krævede både tekniske og menneskelige kompetencer. 5 konsulenter var eksempelvis til stede på kommenens 5 valgsteder på selve valgdagen – fra start til slut.

”Samarbejdet mellem IT-konsulenterne og valgstyrerne har været forbilledligt, og det er meget afgørende i en så sårbar situation som en valghandling. Folketingsvalg er en demokratisk festdag, men det er også en krævende og potentielt stresset dag for de ansvarlige, og alting SKAL bare klappe. Det kræver fuld tillid, når det går løs – og det var der.”
understreger Anette Bruhn Pil.

Konkret bestod opgaven i følgende:
• Teknikerbistand til at varetage udstyr på de 5 valgsteder på valgdagen
• Opsætning og gennemgang af set-up på hver installation før valget med en it-konsulent fra Halsnæs Kommune (software fra KMD)
• Introduktionsmøde med alle valgstyrerne
• Opsætning/test af it-udstyr dagen før valget og indmelding af klargøring til KMD
• Opstart af it-udstyr på valgdagen
• It-support under valghandlingen
• Nedtagning/aflevering af it-udstyr efter valghandlingen

Erfaringer der kan bruges

Udover at Halsnæs Kommune er blevet yderligere overbevist om, at elektroniske valglister er fremtiden, så har projektet også været positivt på andre områder:

”Det var lærerigt at få leverandørernes input igennem hele projektet".
Siger Anette Bruhn Pil.

"For eksempel til hvordan vi kan optimere yderligere for at være endnu bedre forberedt til næste gang. Det er altid godt at se på sine egne processer med friske, eksterne øjne”.
Anette Bruhn Pil nævner blandt andet testningen af det særlige, lukkede valgsystem, som leveres af KMD.

En meget vigtig opgave, som Halsnæs Kommune formentlig vil give endnu større fokus ved det næste valg.