Copyright infringement

CLOUD

Skyen er fuld af muligheder

Skyen er ikke et sted, den er en model; altså en måde at tænke og levere IT på. Og fordi IT og forretning i dag er to sider af sammen sag, er skyen også en forretningsmodel. For flere og flere virksomheder er skyen måden, virksomheden skaber værdi for sine kunder og sig selv – og fastholder den værdi.

Med skydrevne løsninger og skybaserede tjenester får virksomheder mulighed for at tænde og slukke for infrastruktur, kapacitet og applikationer efter behov. IT bliver en driftsomkostning og priserne bliver både gennemsigtige og faste.

Skydrevne løsninger og skybaserede tjenester giver vores kunder flere muligheder og mere fleksibilitet end før – og giver os mange og nye muligheder for at omsætte vores viden til kundeværdi i form af selvbetjening, automatiseret driftshåndtering og rådgivning om blandt andet Microsoft’s Azure-platform.

Billede-Side-Cloud

Fra mulighed til virkelighed med Kompetera

Som altid består opgaven i at omsætte muligheder til virkelighed og virksomhedsværdi. I praksis er og skydrevne løsninger og skybaserede tjenester et spørgsmål om opsætning, konfiguration, forbindelser, licenser osv. Inden da skal spørgsmålet om, hvad der er rigtigt for forretningen og i forhold til virksomhedens eksisterende set-up og palet af virksomheds- og brugerapplikationer.

Det starter med en snak, hvor I fortæller om jeres virkelighed, og vi lytter ved hjælp af vores viden om de mange og forskellige muligheder for mere fleksibilitet, gennemsigtighed, automatisering og skalérbarhed, som skyen rummer.

Vi lytter først og fremmest

Når vi taler skydrevne løsninger med virksomheder, så ser og lytter vi med infrastruktur-øjne og -ører.

Den erfaring og det perspektiv er vores kunders sikkerhed for, at de udnytter skyen og mulighederne bedst og rigtigt.

Billede-Side-Cloud-Lytte

Kompetera er bedst kendt af de fleste for vores hardwareforretning og erfaring med at levere udstyr og konsulentydelser til brug til etablering af skalérbare og højtydende datacentre.

Kontakt os:

Carsten Lindsted

Kompetera er bedst kendt af de fleste for vores hardwareforretning og erfaring med at levere udstyr og konsulentydelser til brug til etablering af skalérbare og højtydende datacentre.

Kontakt os:

Carsten Lindsted