A smile
is a curve
that sets
everything
straight

Slider

Idéen om broen

Hele broen illustrerer selve ideen om en udfordring om at komme sammen fra et sted til et andet, og dermed passere en kløft i sikre hænder. Dermed at have skabt en sikker vej gennem et forløb, som kan tilpasses trafikken her og nu, og i fremtiden.

Vi ønsker at sikre den vej som vores kunder bevæger sig. Flydende og problemfrit - hele vejen.

Stenene

Hver sten er de enkelte elementer som en løsning bygger på. Det er ikke altid at en færdig løsning fra en producent er nok. Den består ofte af komponenter fra en producent som skal hænge sammen med en komponenter fra en anden. Ledninger og software skal tale sammen, og måske endda sikres eller krypteres af en helt tredje part.
Vores it-arkitekter kan gennem dialog, lytte til dine behov og rådgive dig til den rigtige løsningsmodel.

Søjlerne

De solide søjler er det bærende fundament for en løsning. De er de løsningsmoduler som skal bruges for at skabe den samlede løsning. De skal hver for sig være sat korrekt op, men samtidig spille sammen, for at blive en enhed.
De er hovedpunkterne for hele løsningen i grove træk.

Trådene

Trådene er som software og dataovervågning. Hver enkelt tråd er det som løbende holder hele løsningen oppe. De må ikke være for svage hvor ellers vejen kollapser, og løsningen falder sammen.
De skal løbende efterses og opdateres, da gamle løsninger med tiden kan blive for svage og ende med at være uden sikkerhed.

Vejen

Vejen er din datastrøm. Dine data skal gnidningsfrit kunne transporteres sikkert frem og tilbage. Er broen for lille, kommer der en flaskehals, og dine data kan blive forsinket. Medfører hurtigt til utilfredshed blandt medarbejderne i virksomheden, som har høje krav til hurtig adgang til oplysninger og data i netværket.
Er broen derimod for stor, er den helt sikkert også for dyr. Data kan gnidningsfrit komme frem og tilbage, men omkostningerne er for høje i forhold til mængden.
Image is not available

Vi sørger for at du kommer sikkert over på den anden side

Slider
I Kompetera arbejder vi med ”rightsizing it”. Med et mener vi at løsningen skal passe til behovet. Ikke for stort og ikke for småt. – Ikke for dyrt og ikke for billigt. Ingen af delene giver tilfredse kunder.
En løsning skal passe til dine behov – her og nu, og må samtidig gerne være skalerbar. Det betyder at man kan skrue op og ned for behovet, alt efter om virksomheden vokser eller slankes.
Vi er specialister i skalerbare løsninger, og det hele starter med en dialog om behov og ønsker. Tag fat i Kompetera og start dialogen med vores it-arkitekter her.
En god spændevide er vigtig. Vi strækker os, og giver sammenhæng mellem din it behov nu, og i fremtiden. Det kan vores it-arkitekter rådgive dig om.
Med forskellige kompetencer og forskellige uddannelser kan vores it-arkitekter i samarbejde løses opgaver med forskellige aspekter inden for infrastruktur og datasystemer.
Dermed sikres du løsninger som har garanti for at de bliver en succes i din virksomhed. Du sikres en løsning som også virker i fremtiden, og mellem de forskellige afdelinger i din virksomhed.